Tiếng Việt

Trang mạng này có sẵn những thông tin hữu ích bằng tiếng Việt.

Quý vị có thể nói chuyện trực tiếp với chúng tôi qua số 13 14 50 để sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí.

Hóa đơn

Bạn có thể nhận hóa đơn qua hai cách:
 •  được in ra và gửi bằng đường bưu điện
 •  qua điện tử theo hệ thống Sydney Water eBill hoặc BPAY View.


Thời hạn thanh toán hóa đơn linh hoạt

Nhằm tạo sự dễ dàng hơn cho ngân sách của bạn, chúng tôi có thể linh hoạt. Bạn có thể:
 •  gọi cho chúng tôi để gia hạn ngày trả tiền
 •  sắp xếp trả góp mỗi hai tuần hoặc hàng tháng qua một số cách thanh toán hóa đơn.


Những cách dễ dàng để thanh toán hóa đơn

Bạn có thể thanh toán hóa đơn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:
 • Ghi nợ Trực tiếp
 • Phone (Gọi điện thoại)
 • Mail (Gửi thư)
 • BPAY
 • Australia Post (Bưu điện)
 • Centrepay
Chúng tôi hiểu rằng đôi khi các hóa đơn chồng chất và trở nên khó khăn để thanh toán. Chúng tôi cung cấp một số các lựa chọn nhằm hỗ trợ, bao gồm:
 •  gia hạn thêm thời gian để trả hóa đơn
 •  tín dụng hỗ trợ thanh toán hóa đơn
 •  Hỗ trợ cá nhân bởi các nhân viên xã hội chuyện nghiệp của chúng tôi thuộc nhóm Chăm sóc Khách hàng. 
 • giới thiệu dịch vụ PlumbAssist® của chúng tôi để sửa chữa ống nước trong trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp.
Chúng tôi có thể hoàn trả một khoản tiền trong hóa đơn nếu bạn có một trong những thẻ này và đang sống trong một hộ hội đủ điều kiện.

Thẻ giảm giá Pension Concession Card do Centrelink hoặc Bộ Cựu Chiến Binh phát hành.

Thẻ Y Tế Chiến Sĩ Hồi Hương ( Repatriation Health Card) thuộc diện: TPI, TTI, EDA, góa phụ chiến tranh hoặc người góa vợ trong chiến tranh.

Hiện đang áp dụng hạn chế sử dụng nước Cấp 2 
 

Hơn 85% nguồn cung cấp nước của Greater Sydney phụ thuộc vào mưa. Điều này có nghĩa là nguồn cung cấp nước của chúng ta bị thiếu hụt trong thời kỳ hạn hán kéo dài.

Các hạn chế áp dụng cho tất cả mọi người ở Sydney, Blue Mountains và Illawarra. Điều này bao gồm tất cả cư dân và doanh nghiệp.


Những gì được phép với hạn chế sử dụng nước cấp 2?


Tưới cỏ và vườn

Cư dân và doanh nghiệp
Quý vị có thể tưới cỏ và vườn trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều bằng: Quý vị không được phép:
bình tưới hay xô (quý vị có thể tưới vào bất kỳ lúc nào miễn là vào sáng sớm hoặc chiều muộn) sử dụng vòi phun nước tiêu chuẩn, vòi ngâm, vòi nhỏ giọt, máy phun sương hoặc máy đều chỉnh giờ tự động (automatic timer) bất cứ lúc nào
hệ thống tưới nhỏ giọt tối đa 15 phút mỗi ngày mỗi vùng tưới tưới nước cho khu vườn của bạn bằng vòi, ngay cả khi nó có vòi kích hoạt
hệ thống tưới nước 'thông minh' bao gồm điều chỉnh tự động theo thời tiết, cảm biến mưa hay cảm biến độ ẩm của đất trong tối đa 15 phút mỗi ngày mỗi vùng tưới  để lại vòi và vòi chạy không giám sát

 

 để nước chảy ra trên các bề mặt cứng, như lối đi hoặc đường lộ
   bật vòi phun nước cho trẻ em chơi.
Hội đồng thành phố và chính phủ

 Quý vị có thể tưới cỏ và vườn công cộng trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều:

Quý vị không được phép:

trong tối đa 30 phút mỗi tuần. Có thể sử dụng hệ thống phun nước hoặc hệ thống tưới nước thông minh ở các bề mặt có cỏ phủ liên tục trên 30 m 2. để vòi chạy không giám sát
   để nước chảy ra trên các bề mặt cứng, như lối đi hoặc đường lộ
Tưới sân thể thao

Chúng tôi hiểu rằng sân thể thao là phần quan trọng trong cuộc sống cộng đồng. Có các miễn trừ để duy trì sân thể thao và sân chơi. Chúng tôi sẽ xem xét việc áp dụng cho từng trường hợp và có áp dụng các điều kiện cho việc xin giấy phép.
 Tưới cỏ mới

Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể tưới cỏ mới bang:

Quý vị không được phép:

vòi cầm tay có gắn đầu phun kích hoạt trong thời gian lên tới bốn tuần kể từ ngày được giao và tuân thủ kế hoạch tưới nước dưới đây. Điều này áp dụng cho các bề mặt với bất kỳ diện tích nào sử dụng vòi có gắn đầu phun kích hoạt, hệ thống phun nước hoặc ống dây nhỏ nước sau khi hết kế hoạch tưới nước kéo dài bốn tuần, trừ khi quý vị có giấy phép miễn trừ
các hệ thống phun nước và tưới nước trong thời gian lên tới bốn tuần kể từ ngày giao hàng và tuân thủ kế hoạch tưới nước dưới đây. Điều này chỉ áp dụng nếu quý vị có bề mặt trên 30 m 2 có cỏ mới phủ liên tục. để lại vòi và vòi chạy không giám sát
   tưới nước cho khu vực xung quanh cỏ mới hoặc để nước chảy trên bề mặt cứng

Xin vui lòng giữ biên nhận giao hàng ghi rõ ngày giao hàng đề phòng trường hợp một trong các Nhân viên Quản lý Nước Cộng đồng của chúng tôi yêu cầu xem 'bằng chứng mua hàng'.

Kế hoạch tưới nước cho cỏ mới

Tuần 1:
Tưới nước tối đa ba lần mỗi ngày, trong thời gian tối đa 30 phút mỗi lần, vào bất kỳ lúc nào trong ngày.
Tuần 2 & 3: Tưới nước tối đa hai lần mỗi ngày, trong thời gian tối đa15 phút mỗi lần. Quý vị chỉ có thể tưới nước trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều.
Tuần 4: Tưới nước trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều, trong thời gian tối đa 30 phút, không quá ba ngày trong tuần đó.

Sau tuần thứ 4, quý vị chỉ có thể tưới cỏ của mình theo các hạn chế sử dụng nước. Điều này có nghĩa là quý vị có thể tưới nước trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều bằng xô hay bình tưới, hoặc với hệ thống tưới nước thông minh hay hệ thống tưới nhỏ giọt trong thời gian tối đa 15 phút.

Tổ chức Turf NSW khuyến nghị tưới nước cho cỏ đã bén rễ không quá một lần một tuần.Làm đầy hồ bơi và bồn tắm khoáng và chơi với nước

Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Quý vị không được phép:

làm đầy hồ bơi hoặc bồn tắm khoáng hiện có bằng vòi có gắn đầu phun kích hoạt, bình tưới hay xô trong thời gian tối đa 15 phút mỗi ngày. Quý vị chỉ có thể làm điều này để bù phần nước bị mất do bay hơi, không phải để thay thế phần nước được lấy ra khỏi hồ bơi hoặc bồn tắm khoáng một cách có chủ ý. làm đầy hồ bơi mới hay mới được tân trang (chứa hơn 500 L) bằng nước uống trừ khi quý vị có giấy phép làm đầy hồ bơi/hồ tắm khoáng và có sử dụng nắp đậy hồ bơi được chuẩn nhận hoặc nắp đậy hồ tắm khoáng có khóa.
   để lại vòi và vòi chạy không giám sát
  sử dụng đồ chơi của trẻ em được kết nối với ống dây, chẳng hạn như 'slip n' slide' (cầu trượt)
  cho phép trẻ em chơi dưới vòi phun nước.
Quý vị có thể xin giấy phép cho hồ bơi như thế nào?

Đối với hồ bơi hiện có:
Chúng tôi sẽ chỉ cấp giấy phép cho việc xả hết nước và làm đầy lại hồ bơi nếu có lý do chính đángChúng tôi sẽ xem xét cho từng trường hợp riêng lẻ, của quý vị. Quý vị phải xin giấy phép trước khi quý vị xả nước ra khỏi hồ bơi.
Đối với hồ bơi và bồn tắm khoáng mới: Một khi quý vị đã sẵn sàng để làm đầy hồ bơi hoặc bồn tắm khoáng của mình, hãy yêu cầu nhà cung cấp của quý vị gửi thư điện tử cho chúng tôi nêu rõ các chi tiết (tên của chủ sở hữu, sức chứa, địa chỉ của hồ bơi, ngày dự kiến sẽ làm đầy hồ bơi và số giấy phép miễn trừ hạn chế của doanh nghiệp của họ) để nhận được giấy phép làm đầy hồ bơi/bồn tắm khoáng một lần. Quý vị sẽ cần phải có nắp đậy hồ bơi được chuẩn nhận hoặc nắp đậy hồ tắm khoáng có khóa để hội đủ điều kiện được cấp giấy phép.
Đối với việc bảo trì hồ bơi hay bồn tắm khoáng, làm sạch hoặc tân trang: Nếu quý vị xả một phần hoặc toàn bộ nước trong hồ bơi hay bồn tắm khoáng của mình, hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại, sức chứa của hồ bơi/bồn tắm khoáng, ngày dự kiến sẽ làm đầy hồ bơi và lý do tại sao quý vị muốn xả hết nước và làm đầy lại hồ bơi. Vì lý do vệ sinh,  các bồn tắm khoáng phải được làm sạch và làm đầy thường xuyên hơn, chúng tôi có thể cấp giấy phép cho quý vị một vài lần trong 12 tháng (chỉ dành cho các bồn tắm khoáng chứa từ 500 L đến 1.500 L).Rửa xe cộ và tàu thuyền

 
Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Quý vị không được phép:

rửa xe hơi, xe tải, xe van, xe máy, caravan (nhà di động) bằng xô và miếng xốp hoặc tại một tiệm rửa xe thương mại rửa xe hơi, xe kéo hay tàu thuyền của mình bằng ống dây, ngay cả khi ống dây có gắn đầu phun kích hoạt, ngoại trừ như đã nêu ở trên 
 rửa tàu thuyền của quý vị trong 10 phút bằng vòi có gắn đầu phun kích hoạt sau khi tàu thuyền đã ở trong nước biển  rửaxe của bạn bằng thiết bị áp suất cao nếu nó được kết nối với nguồn nước uống (bằng vòi)
xả rửa động cơ tàu thuyền bằng xô hoặc thiết bị xả rửa được thiết kế cho mục đích này, được kết nối với ống day để lại ống dây và vòi chảy không có người giám sát.
đổ đầy bình nước trên tàu thuyền bằng ống dây, miễn là quý vị không để ống dây không có người giám sát hoặc để cho nước tràn ra ngoài  
rửa đáy tàu bằng thiết bị làm sạch áp suất cao hay vòi có gắn đầu phun kích hoạt  
rửa xe được kéo và xe kéo của quý vị bằng xô và miếng xốp hoặc tại một tiệm rửa xe thương mại  
rửa các bộ phận an toàn thiết yếu trên toa moóc của tàu thuyền (như ổ trục bánh xe và thắng) bằng thiết bị làm sạch áp suất cao hay vòi có gắn đầu phun kích hoạt.  

 

Làm sạch các kiến trúc và các bề mặt cứng khác

Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Vào bất kỳ lúc nào, quý vị không được phép:

chỉ làm sạch vết bẩn trên bề mặt cứng vì lý do sức khỏe, an toàn hay khẩn cấp bằng vòi có gắn đầu phun kích hoạt hoặc thiết bị làm sạch áp suất cao

làm sạch tường, mái nhà, máng xối hoặc các bề mặt cứng như lối đi, lối xe ra vào và những khu vực được lát phẳng bằng thiết bị làm sạch áp suất cao khi làm vệ sinh thông thường

rửa thùng rác của quý vị bằng xô hay vòi có gắn đầu phun kích  

dùng nước để khử bụi mà không có giấy phép trừ khi không có nguồn nước thay thế hợp lý

rửa cửa sổ hay các bề mặt bằng kính khác bằng xô và miếng vải/miếng xốp hoặc mướn nhân viên lau cửa sổ, là người có giấy phép miễn trừ

để ống dây và vòi chảy không có người giám sát.

sử dụng chổi để làm sạch lối đi, lối chạy xe và các bề mặt cứng khác.

 

Doanh nghiệp
Ngoài các cách sử dụng được liệt kê ở trên, quý vị có thể xin miễn trừ để dùng nước:
 • cho việc xây dựng sử dụng thiết bị làm sạch áp suất cao, vòi cầm tay có gắn đầu phun kích hoạt, xô hoặc bình tưới
 • để vận hành thiết bị xây dựng hay thiết bị làm đường ống mà cần nước để hoạt động an toàn bình thường
 • để trộn các vật liệu xây dựng, chẳng hạn như hồ, vữa, bê tông hay sơn bằng xô, vòi có gắn đầu phun kích hoạt hoặc máy trộn tự động.
 

 

Làm đầy ao và các vùng nước khác

Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Quý vị không được phép:

sử dụng nước tái chế, nước tái sử dụng, nước mưa hay nước giếng khoan để làm đầy hoặc đổ thêm vào ao và các vùng nước của quý vị. sử dụng nước uống để làm đầy hoặc đổ thêm vào ao, hồ, đài phun nước mới hay hiện có, hoặc các vùng nước khác của quý vị.Chăm sóc động vật

Cư dân và doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Quý vị không được phép:

cung cấp nước uống cho động vật, bao gồm cả chim để ống dây và vòi chảy không có người giám sát
làm sạch hoặc làm mát động vật bằng xô và bọt biển, vòi kích hoạt hoặc dịch vụ rửa động vật chuyên nghiệp sử dụng vòi không có vòi kích hoạt để đổ đầy nước, Tắm thú vật hoặc rửa chuồng
sử dụng vòi cầm tay có vòi kích hoạt, xô hoặc thiết bị làm sạch áp lực cao để làm sạch bút, sân và long.  
Các doanh nghiệp

 Quý vị có thể:

Quý vị không được phép:

làm mát mẻ chuồng, trại  động vật  để đảm bảo phúc lợi động vật hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý bằng cách sử dung: sử dụng vòi phun nước trừ khi được nêu ở trên để làm mát chuồng trại và các thùng tương tự
Vòi phun nước chỉ được sử dụng để làm mát trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối khi nhiệt độ bên trong nhà kho lớn hơn 30 ° C  
hệ thống phun sương, hệ thống phun hơi nước  hoặc tấm làm mát bất cứ lúc nào  Những gì được loại trừ, không áp dụng hạn chế?

Các loại nước được loại trừ, không áp dụng hạn chế

Những cách sử dụng nước được loại trừ, không áp dụng hạn chế?
Nước tái chế (được cung cấp ở một số vùng của Sydney qua các ống màu tím) Nước dùng để chữa cháy, xét nghiệm và các hoạt động liên quan
Nước tái sử dụng (nước từ bồn rửa, vòi hoa sen, máy giặt, v.v.) Nước dùng để khử bụi
Nước mưa (miễn là bể/đập không được làm đầy từ, hoặc chuyển sang đựng nguồn nước uống)  
Nước khoan  
Nước sông (quý vị cần phải có giấy phép)  


Các khoản tiền phạt là bao nhiêu đối với việc không tuân thủ các hạn chế?

Tiền phạt áp dụng cho cá nhân là 220 đô la và cho doanh nghiệp là 550 đô la


Muốn tìm hiểu thêm về các miễn trừ, hãy sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí của chúng tôi bằng cách gọi số 13 14 50 và yêu cầu nói chuyện với Sydney Water

 

Có nhiều cách để dễ dàng tiết kiệm nước dùng trong nhà và ngoài vườn.

Trong nhà

Sử dụng nút xả phân nửa bồn cầu để có thể tiết kiệm đến 36 lít nước mỗi ngày.

Rã đông thức ăn trong tủ lạnh thay vì để dưới vòi nước chảy.

Tắt vòi nước trong lúc đánh răng hoặc cạo râu.

Sử dụng máy rửa chén hoặc rửa trong bồn không chứa đầy nước thay vì cho nước chảy liên tục.


Ngoài trời

Tưới cây ở gốc, không nên tưới trên lá, để cho nước hấp thụ vào trong đất.

Đừng tưới cây nếu trời mới mưa.

Sử dụng phân hữu cơ (compost) để giúp cho đất được phì nhiêu hơn. Nhờ vậy đất sẽ giữ được nhiều nước hơn cho cây.

Quét đường đi thay vì dùng vòi nước để xịt.
Chúng tôi đã phát hiện rằng một trong bảy nhà có một nhà bị rỉ nước, ở bất cứ thời điểm nào.

Rò rỉ có thể xảy ra gần như ở bất cứ nơi nào. Điều này gây ra sự lãng phí nước và hao tốn cho bạn.


Kiểm tra rò rỉ bằng cách dùng đồng hồ nước

Tắt tất cả vòi nước trong nhà bao gồm cả máy rửa chén và máy giặt.

Tìm đồng hồ nước trong nhà mình.
Thông thường đồng hồ nằm ở phía trước nhà bạn.
Gọi cho chúng tôi nếu bạn cần được giúp tìm kiếm đồng hồ.

Ghi lại dãy số trên đồng hồ của bạn. Đợi 10 phút rồi kiểm tra lại dãy số.

Nếu dãy số thay đổi, có nghĩa là nhà bạn có thể bị rỉ nước.


Những cách khác để kiểm tra rò rỉ

 • Đặt một miếng giấy vệ sinh đằng sau bồn cầu vệ sinh. Miếng giấy vẫn còn khô sau khi dội nước cầu vệ sinh.
 • Tìm những vết ẩm ướt hoặc mốc trong nhà.
 • Nghe có các tiếng động bất thường từ các vòi nước và nhà vệ sinh giống như tiếng nước chảy, rít lên và tiếng có bọt. Nếu bạn tìm thấy chỗ rò rỉ, hãy gọi cho thợ sửa ống nước có bầng cấp và có giấy phép và kiểm tra xem họ có đầy đủ và đúng các dụng cụ thích hợp và có kinh nghiệm để sửa chửa vấn đề của bạn không.

Vấn đề tắc nghẽn nước thải có thể rất bừa bãi và tốn kém.

Đừng bỏ:
 • khăn giấy ướt
 • tăm bông
 • chỉ nha khoa
 • khăn giấy
 • mỡ và dầu
 • thức ăn thừa
 • đầu lọc thuốc lá
 • băng vệ sinh
 • nùi giẻ & tã lót
vào bồn cầu hoặc bồn rửa.

Chỉ có nước tiểu, phân và giấy vệ sinh là những gì bạn nên xả xuống bồn cầu.
Nước uống của quý vị có phẩm chất tuyệt vời và an toàn để uống thẳng từ vòi.

young girl with glass of tap water

Hãy chọn nước máy làm thức uống của mình.